Happy Birthday Holy Day

25 Feb 2024 — 31 Mar 2024

Kohesi Initiatives , Yogyakarta

Artworks

Angki Purbandono

Fragile, 2024

Scanography printed on sticker paper glossy

120 x 120

Angki Purbandono

Miyabi,

Scanography printed on sticker paper glossy

120 x 120

Angki Purbandono

The Ghost Park, 2024

Scanography printed on sticker paper glossy

120 x 120

Angki Purbandono

The Spiders, 2024

Scanography printed on sticker paper glossy

120 x 120