Miyabi,

Angki Purbandono

Artwork Information

Media
Scanography printed on sticker paper glossy
Dimension (cm)
120 x 120

Exhibition Information

Yogyakarta, Indonesia
Happy Birthday Holy Day