IndoArtNow
Guru Budi Tak Pernah Ingkar Janji

Guru Budi Tak Pernah Ingkar Janji

Artist:

Year: 2018

240 x 160

Acrylic on canvas

Kental Pahit Strategi Kopi

Kental Pahit Strategi Kopi

Artist:

Year: 2017

100 x 145

Acrylic on canvas

Kopi Darat

Kopi Darat

Artist:

Year: 2017

310 x 99

Acrylic on canvas

Kopi Hari Ini

Kopi Hari Ini

Artist:

Year: 2017

100 x 145

Acrylic on canvas

Menyusun Siasat

Menyusun Siasat

Artist:

Year: 2017

145 x 180

Acrylic on Canvas

Pertemuan

Pertemuan

Artist:

Year: 2017

145 x 180

Acrylic on canvas