J

Joni Ramlan

Joni Ramlan

About Love, 2017

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

Colour Full of Love, 2103

Acrylic on canvas

172 x 155

Joni Ramlan

Colourful of Life, 2013

Acrylic on canvas

160 x 150

Joni Ramlan

Enclosing the Past, 2011

Acrylic on canvas

140 x 130

Joni Ramlan

Guitar on A Bed, 2012

Acrylic on canvas

160 x 150

Joni Ramlan

Guitar on The Bed, 2011

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

I Love Nature, 2019

Acrylic, Ink on Canvas

200 x 200

Joni Ramlan

In Red, 2014

Acrylic on canvas

140 x 130

Joni Ramlan

Indahnya Kebersamaan, 2015

Acrylic on canvas

150 x 160

Joni Ramlan

Indahnya Kebersamaan I, 2015

Acrylic on canvas

120 x 140

Joni Ramlan

Jakarta Evergreen, 2014

Acrylic on canvas

200 x 200

Joni Ramlan

Jalan Menuju Tuhan I, 2012

Acrylic on canvas

400 x 200

Joni Ramlan

Jalan Menuju Tuhan II, 2012

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

Jamilah, 2011

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

Land of Hope, 2015

Acrylic on canvas

200 x 250

Joni Ramlan

Maroon Construct, 2014

Oil on canvas

200 x 200

Joni Ramlan

Membungkus Masa Lalu, 2011

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

Mengemas Kenangan, 2011

Acrylic on canvas

130 x 140

Joni Ramlan

Narcissism Culture, 2013

Acrylic on canvas

160 x 150

Joni Ramlan

Nyanyian Jaman, 2012

Acrylic on canvas

150 x 130

Joni Ramlan

Nyanyian Kehidupan , 2011

Acrylic on canvas

150 x 160

Joni Ramlan

Old City, 2015

Acrylic on canvas

250 x 200

Joni Ramlan

Old City , 2014

Acrylic on canvas

250 x 200

Joni Ramlan

One Day in Paris, 2015

Acrylic on canvas

140 x 120

Joni Ramlan

Pink House, 2015

Acrylic on canvas

130 x 140

Next Page

Displaying items 1-32 of 52 in total