H

Hadi Koco

Hadi Koco

Idaman, 2014

cat minyak, cat enamel pada kaca es

80 x 60

Hadi Koco

Kelapa Segar, 2014

cat minyak, cat enamel pada kaca es

80 x 60

Hadi Koco

Menunggu, 2014

cat minyak, cat enamel pada kaca

80 x 60

Hadi Koco

Monalisa, 2012

cat minyak, cat enamel pada kaca es

Hadi Koco

Orange, 2012

cat minyak, cat enamel pada kaca

80 x 60

Hadi Koco

Potret Nelson Mandela, 2014

cat minyak, cat enamel pada kaca es

80 x 60

Hadi Koco

Potret Presiden Sukarno, 2014

cat minyak, cat enamel pada kaca es

80 x 60

Displaying 7 items