Eko Prawoto

Eko Prawoto

Wormhole, 2013

Bamboo installation

Eko Prawoto

Wormhole, 2013

Bamboo Installation

Displaying 10 items