D

Dewa Ngakan Ardana

Dewa Ngakan Ardana

Memahami Saya, 2012

Watercolor on paper

21 x 30

Dewa Ngakan Ardana

Our Story, 2012

Watercolor on paper

21 x 30

Dewa Ngakan Ardana

Portrait of Ngr Longgong, 2015

Oil on canvas, water color on paper

15 x 20

Dewa Ngakan Ardana

Portrait of Ngr Longgong, 2015

Oil on canvas, water color on paper

15 x 20

Dewa Ngakan Ardana

Portrait of Ngr Longgong, 2015

Oil on canvas, water color on paper

15 x 20

Dewa Ngakan Ardana

Portrait of Ngr Longgong, 2015

Oil on canvas, water color on paper

15 x 20

Dewa Ngakan Ardana

Portrait of Ngr Longgong • • x [ , 2015

Oil on canvas, water color on paper

15 x 20

Displaying 16 items