S

Suman Gopinath

A Group Exhibition "Biennale Jogja XI Equator #1"

26 November 2011 – 8 January 2012

Taman Budaya Yogyakarta — Yogyakarta, Indonesia

A Group Exhibition "Biennale Jogja XI Equator #1"

26 November 2011 – 8 January 2012

Jogja National Museum — Yogyakarta, Indonesia