Komposisi Produsen Konsumen # 1, 2011

Prilla Tania

Artwork Information

Year
2011
Media
Kertas Roti
Dimension (cm)
75 x 75

Exhibition Information

Yogyakarta, Indonesia
A Group Exhibition "ArchiveAID 2011"