Konsekuensi (Detail View #1), 2018

Ajeng Pratiwi

Artwork Information

Year
2018

Exhibition Information

Yogyakarta, Indonesia
Eyes of Matrix